Bảng giá tháng 08/2020

tên số thứ tưgiánote
a110000ok
b250000ok
c360000ok

Tháng 8 có thay đổi giá > Nếu tạo trang > Thì những cập nhật mới sẽ đè lên giá cũ, muốn xem lại tháng 7 giá bao nhiêu ko xem được, vì thế tạo nhiều bài viết > thuộc cùng  chuyên mục bảng giá > sẽ xem được các tháng cũ > Trang > chỉ dành cho các trang đặc biệt, ít thay đổi, thông tin cố định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0989 760 139