————————————————————————————-

 Vietcombank

Chi Nhánh: TP.HCM, PGD Q5

 Lê Mai Thị Thùy Dương

 0071004226487

* Lưu ý: Vui lòng giữ các chứng từ có liên quan để đối chiếu khi cần thiết

2.      Ra nhà xe lấy tiền ( tiền phí nhà xe thu do khách hàng thanh toán )

3.      Hình thức giao hàng- thanh toán Chuyển khoản qua tài khoản ngân hang.

       – Quý khách hàng sau khi đặt hàng, vui lòng chuyển khoản đúng số tiền của trị giá đơn hàng vào các Tài Khoản của người đại diện, Sau khi nhận đúng số tiền đã chuyển, sẽ giao hàng cho Quý Khách để hoàn tất đơn hàng.